Systemet

Beskrivning av hela digitala färdskrivarsystemet

Syftet med den digitala färdskrivaren var att modernisera det gamla analoga systemet, göra det säkert mot manipulation och att förbättra konkurrensen bland tillverkarna av utrustningen. I början av introduktionen kändes det som att slutanvändarna tyvärr glömdes och utrustningen var svårhanterad. Detta gällde både förarna men även de som skulle kontrollera utrustningen på väg samt åkerierna som skall lagra datan.

I 2011 förändrades situation radikalt efter det att nya lagkrav kom att börja gälla som tillät de nya ”enminutsfärdskrivarna” som gjorde att den digitala färdskrivaren slutade ”stjäla tid” och blev avsevärt mycket mer enkel att hantera.

Hela det digitala färdskrivarsystemet är en gigantisk satsning där samtliga länder i EU berörs. I varje land så finns det också många olika myndigheter som Transportstyrelsen, Polisen, Swedac men inte minst förare, åkerier och verkstäder.

Den digitala färdskrivaren ingår i ett större system som består av;

 • Digitala färdskrivaren
 • Krypterad rörelsegivare
 • Sekundär rörelsegivare, från 1 oktober 2012
 • 4 korttyper
  • Förarkort
  • Verkstadskort
  • Företagskort
  • Kontrollkort
 • Tachonet
 • Kalibreringsutrustning på verkstaden
 • Nerladdning och datalagringsutrustning
 • Analysverktyg för förardata

Nedan förklars varje del lite djupare.

 

Digitala färdskrivaren och Krypterad rörelsegivare

Digitala färdskrivaren och krypterad rörelsegivare är sammankopplade i lastbilen och de paras ihop med kryptografiska nyckar när man använder verkstadskortet. Att man måste använda verkstadskortet för detta beror på att det är bara tillåtet och möjligt att byta rörelsegivaren på verkstaden. Efter godkänd kalibreringen kan lastbilen tas i bruk och förarkortet kan sättas in.

Systemet använder 4 korttyper där vart och ett har olika syften. Samtliga kort ges ut av Transportstyrelsen där man också ansöker om korten. De kryptografiska nycklarna gör att ingen annan än färdskrivaren kan skriva till korten kommer ursprungligen från ett och samma ställe för hela Europa oavsett land.

Den digitala färdskrivaren lagrar all körning som sker med lastbilen eller bussen i ett dataminne och på ett smart kort som är personligt, förarkortet. Detta sker genom en pulsgivare som har en krypterad signal och är monterad i växellådan skickar information om antal pulser som genererats till den digitala färdskrivaren där de görs om till hastighet och lagras i dataminnet.

Färdskrivaren lagrar ca 365 dagars körning i sitt dataminne.

Sekundär rörelsegivare

Den sekundära rörelsegivaren måste monteras i alla fordon där en ny installation sker och fordonet tas i bruk från och med den 1 oktober 2012. Syftet är att färdskrivaren skall få ytterligare en signal att fordonet rör sig. Denna jämförs med rörelsegivarens hastighetssignal och om en av signalerna inte finns eller avviker för mycket kommer en varning lagras i färdskrivaren. Detta innebär alltså att polisen kan snabbt upptäcka eventuella manipulationer av rörelsesensorn.

 

4 korttyper

Förarkort 

Förarkortet är giltigt i 5 år och kostar 250 kr. Förarkortet kan användas i alla färdskrivare oavsett fabrikat. Det som är viktigt att komma ihåg är att det måste förvaras så att det inte böjs eller skadas, i plånkoken i bakfickan är ingen bra plats. Satsa istället på en separat hållare som kan tex. bäras runt halsen. Förarkortet lagrar ca 28 dagars körning vilket inte är så mycket och efter det så skrivs den äldsta informationen över. För att inte polisen skall börfälla måste datan kopieras ut till en databas åtminstone var 28 dag enligt Transportstyrelsens krav. Att göra detta rent praktiskt är mycket enkelt med verktyg som t.ex. OPTAC. Det går till så att man stoppar in kortet i en kortläsare och trycker på en knapp, enkelt. Idag kan korten också kopieras trådlöst vilket underlättar mycket, se sidan om produkter.

 

Verkstadskort 

Verkstadskortet är giltigt i 1 år och är det enda kort som har en PIN-kod liknande den som finns till kreditkort. För att få verkstadskort måste man genomgått en kurs samt att verkstaden måste vara godkänd för digital färdskrivare. Kurser för detta ges av generalagenterna för färdskrivarna som t.ex. Stoneridge Nordic som representerat Stoneridge. Själva godkännandet, ackrediteringen utförs av SWEDAC.
Verkstadskortet är det är det enda kort som har möjligheten att ställa om parametrar och kalibreringsvärden i färdskrivaren. Kortet tar inte hänsyn till företagslåsen vi kopiering av data utan kopierar ner all tillgänglig data i färdskrivaren.

Verkstadskortet får inte lämna verkstadens kontroll och datan på det måste kopieras efter ca 50 kalibreringar eller 3 veckors intervall. Datan som sparas på kortet är kalibreringsdata och kördata om lastbilen körts. Kortet får inte lånas ut utan är personligt.

 

Företagskort 

Företagskortet används till två saker, kopiera lagrad data från den digitala färdskrivaren samt låsa in och upp data, sk. företagslås.

Företagslås är en av de viktigare funktionerna som företaget har att göra med den digitala färdskrivaren. Syftet är att låsa in den datan som skapas när man kör så att endast företaget själva kommer åt den. Se Vad är digital färdskrivare för mer information.

 

Kontrollkort

Kontrollkortet används endast av polisen och med det kortet kan man kopiera data ner data från den digitala färdskrivaren och förarkortet. När kontrollkortet använts lagras ett spår av det i färdskrivaren.

 

Tachonet

Eftersom varje land utfärdar sina egna kort så måste man hålla reda på så att en förare inte kan få flera kort utfärdare genom att söka kort i olika länder. Det system som sköter detta kallas Tachonet. När en förare skall som inte bor i Sverige eller är utländsk medborgare boende i Sverige så skickas en fråga till andra länder om förarkort redan finns utfärdat. Samma sak sker ifall en svensk förare söker kort utomlands.

Systemet används till viss del även för att kontrollera vilket kort som är aktuellt vid t.ex. en kontroll utomlands. Om du som svensk förare blir stoppad i Tyskland kontrollerar tyska polisen med Transportstyrelsen att det förarkort som används inte är anmält stulet eller borttappat utan just det aktuella som sitter i den digitala färdskrivaren.

 

Kalibreringsutrustning på verkstaden

På verkstäderna används kalibreringsutrustning för att kalibrera färdskrivaren så att rätt hastighet och kilometersträcka sparas i färdskrivaren. Det sker genom att man läser av antal parametrar som hjulens omkrets, antal pulser per meter osv. och lagrar detta i färdskrivaren. När kalibreringen gjorts kontrolleras värdena och en installationsetikett skrivs ut och fästs på en plats nära färdskrivaren, oftast vid dörrstolpen.

All information om kalibreringen sparas på kortet och måste senare lagras i en databas samt skrivas ut och arkiveras på papper. En kopia följer med fordonet.

 

Nerladdning och datalagringsutrustning

Informationen som lagras på förarkortet och i den digitala färdskrivaren måste kopieras ner och sparas så att informationen inte försvinner. För att göra detta måste man skaffa nerladdningsutrustning. En av de bästa utrustningarna på marknaden är Digipost pro som både kopierar ner kortet och den digitala färdskrivaren oavsett fabrikat. Den fungerar som en postlåda som förarna kan stoppa in sitt förarkort i efter varje dags körning.
Läs mer om kopiering under avsnittet Produkter.
De intervaller som de svenska myndigheterna föreskriver är;

 • Färdskrivaren, var 90 dag
 • Kortet var 28 dag

Om man gör det i dessa intervaller bör ingen data förloras. Dock bör man vara lite vaksam på om man kör i trafik med mycket start och stopp eller på annat sätt har mycket aktivitetsändringar på kortet. Den älsta datan kan då skrivas över snabbare än 28 dagar.

 

Analysverktyg för förardata

För att analysera den kopierade datan så används analysverktyg som körs på webben. Det finns flera varianter och de kan olika mycket. Det gäller att välja något program som passar företagets egna verksamhet. Ett exempel kan vara OPTAC3.

 

M1/N1 Adapter för lätta fordon

Fordon i klasserna M1/N1 som inte kan sätta en vanlig KITAS II+ rörelsesensor i växellådan kan numera använda sig av den sk. M1/N1 adaptern och ta hastighetssignalen från en annan källa. Detta gör installationen enklare utan borrningar i t.ex. bakaxeln. M1/N1 klasserna är fordon under 3.5 ton eller 9 passagerare som går över gränsen till färdskrivarpliktig körning vid påkoppling av trailer eller dylikt och går i kommersiell trafik.

Follow by Email
LinkedIn
Share