Produkter

Produkter på marknaden

Tillverkarna av färdskrivare lanserar så gott som årligen nya versioner av färdskrivare. Stoneridge senaste variant heter SE5000 Exakt Duo2 som hjälper föraren med att visa kör och vilotider och vägarbetstidslagen. Den är generellt mycket enklare att hantera de nya färdskrivarna än de äldre. De nya är också generellt snabbare och har även stöd för fjärrkopiering.

Tillverkare

Det finns två dominerande tillverkare på marknaden för digitala färdskrivare i Europa och det är;

  • Stoneridge
  • SiemensVDO

Stoneridge färdskrivare är den enda färdskrivaren som utvecklas och tillverkas i Sverige. Utvecklingen sker i Stockholm och produktionen i en hypermodern tillverkningsanläggning i Örebro.

Siemens utvecklas i Tyskland där även tillverkningen sker.

Actia tillverkade tidigare färdskrivare men har nu slutat med det efter den senaste generationen som som kom in i 2011. Tidigare så utvecklas färdskrivaren i Frankrike och tillverkas i Tunisien, Afrika.

Intellic/EFKON finns ej i någon omfattning på den svenska marknaden och verkar inte heller några kontrakt hos de västeuropeiska lastbilstillverkarna.

Den första generationens digitala färdskrivarna har i stort sett samma funktioner oavsett märke och det var bara mindre skillnader. Dock ser vi nu att skillnaderna blir större i generation två och tillverkarna skapar mer och bättre funktioner som gör att färdskrivarna blir enklare och bättre att hantera för både förare och verkstäder.

Stoneridge SE5000 Exakt Duo².

Motsvarande variant från VDO heter 1381 version 2.2 och nyare.

Continental VDO DTCO 3.0

Kopieringsutrustning

Det finns i huvudsak två olika system för kopiering av förarkort och färdskrivare, manuell kopiering eller fjärrkopiering.

Manuell kopiering

När kopiering sker på manuellt vis måste företagskortet tas med ut till färdskrivaren i fordonet och stoppas in i ett av kortfacken. När detta sker låses färdskrivaren upp för kopiering. Kopieringsverktyget ansluts och kopieringen kan påbörjas. Detta är den billigaste metoden men också den som kräver mest av företaget. Det krävs stor diciplin och uppföljning att alla färdskrivare och kort kopieras i rätt tid. Missar företaget föreskrivna kopieringsintervall påförs en avgift för detta vid en företagskontroll som kan bli mycket kostsam. Numera kan allt detta undvikas genom fjärrkopiering istället.

Manuellt verktyg för kopiering – Digifob pro

Fjärrkopiering

Vid fjärrkopiering behöver företaget inte förlita sig på att ansvarig på företaget kopierar färdskrivare eller företagskort, detta sker helt automatiskt via ett modem som monteras bakom färdskrivaren. Företagskortet placeras hos leverantören av utrustningen som också sköter driften av systemet. Företaget behöver därför inte manuellt gå ut till fordonen för att kopiera och kan på så sätt fokusera på andra saker i verksamheten. All data skickas automatiskt vidare till analyssystemet som används av företaget.

När systemet konfigureras så anges kopieringsintervallet för att passa företagets verksamhet och behov. Ett bra tips är att installera knappar i fordonet för att föraren kopierar sitt kort innan semester eller att överföra informationen till lönesystemet på en daglig basis. På så sätt blir schemat en backuplösning för de förare som glömmer kopiera. Färdskrivarens kopieringsintervall påverkas inte när knappen används eftersom den är online hela tiden. Numera erbjuder de flesta fordonstillverkarna också denna möjligheten vid beställning av nya fordon.

DigiDL Fjärrkopieringsmodul
DigiDL Fjärrkopieringsmodul

Appar

Färdskrivartillverkarna har underlättat för förarna att kunna se hur deras kör och vilotider ser ut allt eftersom arbetsdagen genomförs. Detta underlättar oerhört så apparna varnar för överträdelser innan de sker. För att få det att fungera måste en dongel sättas in i diagnosuttaget fronten på färdskrivararen. Den sänder informationen från färdskrivaren in till appen som finns i telefonen eller läsplattan. Tyvärr så är det olika appar för de olika färdskrivarna och det finns ingen som passar alla färdskrivare. Priset är ofta väldigt lågt och appen är gratis så det kan helt klart vara värt att prova bara av den anledningen. Stoneridge har en demo som finns på google play för deras Duo Mobile app. VDO app heter VDO driver.

Det finns också möjligheten att kopiera alla fabrikat av färdskrivaren med hjälp Stoneridge app Tacho Center. Därifrån kan förarkort och färdskrivarfilen skickas med mail dit företaget vill eller direkt in till Stoneridge analysystem OPTAC3.

Stoneridge Duo Mobile APP
Stoneridge Duo Mobile APP
Follow by Email
LinkedIn
Share