Instruktioner

Introduktion

Kunskap är det viktigaste när det kommer till digital färdskrivare. Ingen passagerare skulle acceptera att sätta sig i en buss där föraren inte vet hur man kör. Inte heller skulle företagsledaren acceptera att bokföringsansvarig inte kan sitt jobb. Få kan drömma om att låta en kranförare ta plats utan riktig utbildning. Tyvärr är den bistra verkligheten något annat när det kommer till hanteringen av den digitala färdskrivaren. Tyvärr är allt för få företag jobbar aktivt med att utbilda sina förare att hantera utrustningen som de är skyldiga att använda i sitt arbete. Dock är det på bättringsvägen men det är en bit kvar tills alla kan hantera utrustningen och känner till tillämpliga regelverk. Företaget är ålagt att utbilda och säkerställa att de vet att förarna kan hantera den digitala färdskrivaren.
Fakta är att om föraren vet hur han skall göra så;

  1. Minskar antal fel
  2. Stressen går ner
  3. Risken att fastna i Transportstyrelsens kontroller reduceras avsevärt

Tro nu inte att det räcker med att det endast utbilda förarna för det är inte sant. VD och neråt måste ha en förståelse för reglerna och trafikledarna måste kunna regelverket utan och innan.

I detta avsnitt så har vi samlat några generella instruktioner som inte är märkesberoende,

Hantera den digital färdskrivaren

Om du är förare så skall du göra så här

Under en innevarande arbetsperiod, dvs all tid mellan två dygnsvilor eller en veckovila, måste alla aktiviteter deklareras.

När du startar ditt arbetspass så skall du börja med att tänka efter på vad du gjorde innan du hoppade in i förarsätet och gör det innan du stoppar in kortet i färdskrivaren. Du skall nämligen redovisa alla aktiviteter i den digitala färdskrivaren och då har du begränsad tid på dig.

OBS ! Om du kört med analog färdskrivare så redovisar du dina aktiviteter på färdskrivarbladet och inte i den digitala färdskrivaren, det är det klart lättaste oavsett fabrikat. Det är också tillåtet av polisen. 

Du kan använda tabellen nedan för stöd för minnet för vilka aktiviteter och tiden för dem. Ta en kopia och fyll i innan du stoppar in kortet i färdskrivaren. Vi har fyllt i ett exempel för att visa hur du gör.

Starttid för aktiviteten 

 

Sluttid för aktiviteten 

 

Aktivitet 

 

Tex 0800

 

0820

 

Annat arbete
0820

 

0850

 

Vila

 

0850

 

 

 

Kortisättning 

Nu när du vet vad du gjorde innan du klev in i fordonet så fortsätter du med att sätta in förarkortet i kortplats 1 och vänta tills du skall mata in manuella inmatningarna som kommer upp på displayen. Att göra manuella inmatningar är inte svårt då färdskrivarna nu för tiden har stöd för att kunna kunna göra utskrift innan uppgifterna bekräftas. Vid inmatningen så måste startland anges. Detta är viktigt eftersom det indikerar startpunkten på arbetsperioden.
Du kan också öva genom att hämta hem en simulator till din PC eller köra online.  För VDO kontakta generalagenten.

När du är klar med detta är det bara att köra och hålla koll på att du måste byta aktivitet på färdskrivaren innan du kliver ut hytten vid rast osv., precis som vid analog skrivare. Var uppmärksam på detta eftersom det inte finns något vred som kan ställas på vila som på den analoga utan här är det knappar istället.

När du är klar med körningen skall du ta ut kortet och vara noggrann med att ange land som du är dig i. Det är mycket viktigt att alltid ange slutland. Många tycker det är konstigt att behöva ange Sverige som slutland varje gång om man bara kör i Sverige. Anledningen till att start och slutland skall anges är att det indikerar att arbetsperioden startar och slutar samt att mätarställningen sparas också.

Förvara kortet så det inte böjs eller skadas. Det är själva chipet som är den viktigaste delen som inte får skadas.

Företagets skyldigheter

Om du är ett företag som har bilar med digitala färdskrivare så skall du göra så här

Ett företags skyldighet är att ”låsa” in sina data som lagras när företagets bilar används. Detta görs för att ingen annan skall komma åt den data som skapats när lastbilarna används. I de digitala färdskrivarna kallas detta företagslås.

Såhär gör du för att låsa in dina data;

  1. Sätt in företagskortet
  2. Knappa dig fram till företagslås
  3. Välj lås in data

Nu är dina framtida data inlåst till nästa företag stoppar in sitt kort, då skapas ett nytt företagslås för det företaget men ditt företags data är fortfarande låst till dig.

Företagslås skall alltid slås på av företaget när fordonet köps in. Detta är mycket viktigt. När fordonet säljs skall det säljande företaget alltid låsa upp sitt företagslås för att förhindra att det köpande företaget sparar data i färdskrivaren under det säljande företagets data.

Krångligt? Egentligen inte, det är enkelt; Köper du ett fordon, lås färdskrivaren. Säljer du ett fordon, lås upp färdskrivaren.

 

Kopiering

Den andra skyldigheten som företaget har är att kopiera ner sin data till en databas. Detta måste ske inom 90 dagar för färdskrivaren och inom 28 dagar för en förare. Det är viktigt att hålla koll på detta då alla avikelser kommer få en sanktionsavgift från Transportstyrelsen vid en företagskontroll.

Stoneridge har samlat ett antal video som vi länkat in för att hjälpa till med hanteringen. Se exempel nedan. Det finns mer på deras supportsida.

 

VDO i Sverige har också en supportsida.

 

Viktigt; Notera att dessa tips/instruktioner ovan inte kan ses som fullständiga instruktioner och digitalfardskrivare.se inte kan hänvisas till i händelse av påförd överträdelse eller sanktion. Det är alltid företaget och föraren som är skyldiga att veta hur hen/företaget skall hantera utrustningen samt förhålla sig till gällande lagkrav.

Follow by Email
LinkedIn
Share