Alla inlägg av admin

Fjärrkopiering är en komponent för struktur i företaget

Att hämta in data från förarkort och färdskrivare med hjälp av manuell kopiering kan fungera för vissa företag. Processen kräver minimal investering men frågan är om inte det skapar mer bekymmer och oro än vad vad som är nödvändigt.

Med fjärrkopiering som innebär att kort och färdskrivare automatisk kopieras på det intervall som företaget väljer att sätta upp förenklar vardagen väldigt mycket. Det finns en klar trygghet i att veta att kopieringen sker som den ska utan någon manuell inblandning. Företaget kan därför koncentrera sig på verksamheten och åtgärder snarare än att jaga förarkort och fordon som skall kopieras.

Ny lagstiftning på gång

Inom kort kommer en ny EU lagstiftning träda i kraft vilket innebär att vi i 2019 får en ny digital färdskrivare. Vi kommer uppdatera er allt eftersom med detaljerna i detta ämne.