Smart färdskrivare lanseras inom kort

Nu är det snart dags för en ny generation av de digitala färdskrivarna. Redan den 15 juni 2019 skall alla nya tunga lastbilar och bussar vara utrustade med den smarta färdskrivaren som skiljer sig från dagens digitala färdskrivare. Hur stora förändringar kommer det bli och varför ska en ny färdskrivare fram nu igen? Vi skall försöka reda ut begreppen och göra det tydligt vad som måste göras av verkstäder och åkerier i Sverige för att klara de nya kraven.

Bakgrund

Strax efter introduktionen av den digitala färdskrivaren i 2006 började diskussionerna om vilken teknik som krävs för att vidmakthålla säkerheten i det digitala färdskrivarsystemet. Detta med tanke på att datorkraften utvecklas hela tiden och den lagrade datan på korten och i färdskrivaren inte skall kunna ändras, dvs krypteringen skall vara säker även framöver. I de tekniska förändringar som nu görs i den smarta färdskrivaren kommer detta och andra förändringar med i paketet. EU kommissionen har lett arbetet och jobbat in de erfarenheter som myndigheter, transportföretagsrepresentanter, färdskrivartillverkare, fordonstillverkare och andra har skaffat sig av systemet efter introduktionen för mer än 10 år sedan.

Vad är nytt i den smarta färdskrivaren?

Listan nedan visar de största förändringarna som skett med systemet;

  1. Nya färdskrivarkort, Kort som utfärdas kommer vara 1C kort och dessa har dubbla lagringsytor. En yta är till för dagens 1B färdskrivare och en yta är för smarta färdskrivaren. Har föraren ett 1B förarkort så kommer hen inte behöva byta ut det förrän giltighetstiden har gått ut. giltighetstiden på förarkorten är 5 år.
  2. Ny rörelsesensor, Den nya rörelsesensorn har ett förstärkt skydd mot manipulation och innehåller andra nycklar som är anpassade för den smarta färdskrivaren.
  3. Nya krypteringsnycklar, Både kort, smarta färdskrivaren och rörelsesensorn har nya krypteringsnycklar som används för kommunikationen och signeringen av data i systemet.
  4. Positionering med GNSS, När föraren stoppar i sitt kort och anger manuella inmatningar så kommer platsen var hen gör det lagras i färdskrivaren samt på de nya smarta förarkorten. Färdskrivaren kommer också lagra positionen efter tre timmars körning samt när föraren tar ut kortet ut färdskrivaren. Positionen som lagras är inte helt exakt utan har en ungefärlig radie om 150 meter. Färdskrivaren lagrar inte heller positionerna mellan kortisättning och uttag oftare än de 3 timmarna.
  5. Fjärravläsning med DSRC, Detta är inte samma sak som fjärrkopiering. Vad som menas är att kontrollpersonal på väg har möjlighet att med hjälp av en DSRC avläsare (samma som finns i olika vägtullsystem i Europa) läsa ut information om färdskrivaren. Myndigheten måste alltså befinna sig i fordonet närhet för att kunna läsa ut färdskrivaren. Ingen personlig information om föraren läses ut. Det är viktigt att tala om detta eftersom det är många som lever med uppfattningen att så är fallet. Typisk information som myndigheten/polisen kan få ut är om fordonets nuvarande hastighet, om ett kort är isatt eller senaste strömavbrottet.
  6. ITS, Intelligent Transport System Interface, Enligt specifikationen skall färdskrivartillverkarna ha ett blåtandsinterface men hur det skall användas är inte angivet så det får marknaden avvakta med att se hur det blir.
  7. Nya plomber, Ett nytt plombsystem har införts som kräver mer av verkstaden i deras arbete.

Hur påverkar nya smarta färdskrivaren åkeriföretaget?

Kopieringsverktyg

Det som åkeriföretaget måste tänka på är att så fort de nya skrivarna har kommit till åkeriet är att uppdatera nerladdningsverktygen. Det kommer inte vara möjligt att kopiera en smart färdskrivare med ett gammalt verktyg. Nya smarta förarkort kommer också behöva använda ett nytt eller uppdaterat verktyg för att kopiera ytan där den smarta färdskrivaren lagrat data, t.ex. GNSS positionen. Det är ingen panik att uppdatera men gör det i samband med att första fordonet får smart färdskrivare.

Hantering av smart färdskrivare

Hantering av smarta färdskrivarna skiljer sig inte särskilt mycket åt jämfört med dagens 1B färdskrivare och färdskrivartillverkarna kommer troligen uppdatera sina utbildningar så förarna och åkeriföretagen kan manövrera dessa utan att göra fel. Kontakta tillverkarens representant för närmare vägledning framåt juni 2019.

Nya kort

Företaget behöver inte beställa nya företagskort för att kunna kopiera eller göra företagslås på de smarta färdskrivarna, dagens 1B kort fungerar för detta.

Analysverktyg

Åkeriföretaget måste genomföra sin analys av förarnas kör- och vilotider samt kontrollera färdskrivarens funktionalitet med regelbundenhet. För att göra detta arbetet effektivt använder företagen en webbaserad lösning för analys. Tillverkarna kommer uppdatera systemen för att vara anpassade för den smarta färdskrivaren.

Hur påverkar nya smarta färdskrivaren verkstaden?

Eftersom säkerhetskraven uppdaterats och ny komponenter tillkommit kommer verkstadens rutiner behöva förändras och nya provningar ske i samband med installationerna och periodiska besiktningen (2-årskontrollen). Detta innebär att verkstaden måste utbilda alla sina kontrollanter, investera i ny utrustning samt göra uppdateringar i kvalitetsystemet. Verkstäderna gör bäst i att kontakta deras kontaktperson som de har för detta för att boka upp tid för utbildning och rådgivning för verktygsanskaffning.

Fjärrkopiering är en komponent för struktur i företaget

Att hämta in data från förarkort och färdskrivare med hjälp av manuell kopiering kan fungera för vissa företag. Processen kräver minimal investering men frågan är om inte det skapar mer bekymmer och oro än vad vad som är nödvändigt.

Med fjärrkopiering som innebär att kort och färdskrivare automatisk kopieras på det intervall som företaget väljer att sätta upp förenklar vardagen väldigt mycket. Det finns en klar trygghet i att veta att kopieringen sker som den ska utan någon manuell inblandning. Företaget kan därför koncentrera sig på verksamheten och åtgärder snarare än att jaga förarkort och fordon som skall kopieras.

Ny lagstiftning på gång

Inom kort kommer en ny EU lagstiftning träda i kraft vilket innebär att vi i 2019 får en ny digital färdskrivare. Vi kommer uppdatera er allt eftersom med detaljerna i detta ämne.

Follow by Email
LinkedIn
Share